Helaas brengen zonne-energiesystemen af en toe storingsklachten met zich mee. Denk aan storende radio’s, televisie, computers of radio-zendamateurs. Voorkom storing van zonnepanelen. In dit artikel vindt u enkele tips om verstoring van het zonnepanelen te voorkomen. Dit wordt vaak veroorzaakt door een slechte installatie of slechte kwaliteit apparatuur. Omdat de meeste DC/AC-converters werken met hoogfrequente transformatoren, gebeurt het soms dat deze hoogfrequente signalen via de aangesloten kabels naar buiten treden. Op het onderstaande schema kunt u zien hoe een zonne-installatie moet worden aangesloten. Het is erg belangrijk dat de kabels van de zonnepanelen altijd parallel aan elkaar lopen. Bundel de kabels samen met kabelbinders. Ferriet materiaal rond de kabels vormt een weerstand voor de ongewenste hoogfrequente signalen. In sommige gevallen is het nodig meerdere ferriet kernen achter elkaar te plaatsen om de storing te elimineren. Dit is afhankelijk van het storingsniveau.

Voorkom Zonnepaneel storing

In de meeste gevallen is de beste ferriet materiaalkeuze #31 voor interferentie met zonnepanelen. 31 materiaal is een zeer goed breedband kernmateriaal. mantelstroom (common-mode) oplossing in de frequentiebereik van 1 tot 600 MHz. Het hangt af van de diameter van de kabels welke ferriet kernen geschikt zijn voor uw kabels. Meestal verkopen we 13 mm voor zonnesystemen.13 mm ferrite snap on clamp #31 Material. Voor laagfrequente interferentie (100 kHz – 3 MHz) kunt u # 77 materiaal als ringkern gebruiken.FT240-77 Ferrite toroid Klik hier voor een volledig overzicht van ferrietkarakteristieken:Ferrite material choice